logo-ekskluzywnemeble.pl

Warunki Gwarancji

1. Wszystkie nasze meble oraz pozostałe produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu.
2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że mebel lub inny produkt firmy „Szultka Furniture” jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami poniższej instrukcji.
3. Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca.
4. Reklamacji nie podlegają:
• meble oraz pozostałe produkty z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu,
• nierównomierne wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości drewna,
• wady granitu, marmuru ( np. mikro-pory lub mikropęknięcia oraz małe niedokładności w obróbce granitu lub marmuru ),
• uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu i ustawienia mebli ( np. na podłodze z ogrzewaniem podłogowym ),
• uszkodzenia powłok powierzchni mebli przez ustawienie na nich gorących przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi uszkadzającymi powłokę lakierniczą oraz stały kontakt z cieczami np. wodą,
• uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 45% ( przy niskiej wilgotności powietrza mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia, odpryskiwanie farby związane ze skurczami drewna ). Wilgotność szczególnie mocno spada w okresie zimowym, przy mroźnej pogodzie – może obniżyć się wtedy nawet do poziomu poniżej 25%. W takiej sytuacji szczególnie narażone na uszkodzenia są okleiny mebli. Ważne jest, aby w tym okresie zawsze pamiętać o nawilżaniu powietrza w pomieszczeniu,
• naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia ( np. zarysowania powłoki lakierniczej ),
• uszkodzenia mebli powstałe w transporcie wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną,
• obecność żerujących larw w drewnie ( np. kornika ). Ponieważ meble wykonane są z litego drewna sytuacja taka może się zdarzyć. W takim przypadku firma „Szultka Furniture” wysyła do klienta preparat zwalczający z aplikacją,
• uszkodzenia mebli w trakcie wnoszenia do mieszkania klienta – jeżeli meble dostarczane są przez firmę „Szultka Furniture” to odpowiada ona za nie w czasie transportu i rozładunku przed domem klienta.
5. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w ciągu 14 dni od stwierdzenia wady produktu bezpośrednio do naszego biura. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu zakupu. Klient zostanie możliwie jak najszybciej poinformowany o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Zasady użytkowania i konserwacji mebli firmy „Szultka Furniture”
1. Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza około 50%. Meble użytkowane w pomieszczeniu o wilgotności powietrza niższej niż 45% nie podlegają gwarancji.
2. Meble firmy „Szultka Furniture” wykonane są z litego drewna, oraz płyty meblowej pokrytej naturalną okleiną. Mimo swej odporności na wilgoć, mebel nie może mieć długotrwałego, bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi przedmiotami.
3. W przypadku zalania wodą mebel należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić mu całkowite wyschnięcie.
4. Do czyszczenia mebli nie należy używać wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących.
5. Do konserwacji mebli należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych dla powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.

KARTA GWARANCYJNA (.PDF)